Feminist || identiteit || spiegel voorhouden || innerlijk mens || tijd  || kracht van kwetsbaarheid || coming of age || humor || dagelijkse herkenbaarheid || film || regisseur
Je ne suis pas un homme facile
Je ne suis pas un homme facile
Een film waarbij alle cliché's van de man en de vrouw aan bod komen, maar dan volledig omgedraaid. Door deze rollen om te draaien kom je als kijker tot inzichten. Het is een spiegel naar de maatschappij. Het is echt vanuit een feministisch standpunt gemaakt. Het is niet een film waarin mannen belachelijk worden gemaakt, het wordt echt gelijk getrokken. Stereotyperende gewoontes van vrouwen worden net zo groot aan het licht gebracht als die van mannen. 
Back to Top